Bahçeşehir Üniversitesi Mezunlar Derneği

Mezun bilgi sistemini güncelleyerek, mezunlarımızı birbirlerinden ve düzenlenen etkinliklerden (Eğitimler, Turlar, Konferans -Çalıştay- Paneller, Mezun Festivali, Mezun Elçilik Programları, Mentorluk Programı, Kariyer Çalışmaları vb.) haberdar ederek; etkili bir mezun iletişimi sürdürmeyi hedeflemektedir.

Vizyon:

Ulusal ve uluslararası düzeyde en saygın mezun topluluklarından biri olmak.

Misyon:

BAU kültürünü yaşatmak ve geliştirmek için mezunların birbirleri, mevcut öğrenciler ve BAU Global ile bağlarını yaşam boyu devam ettirerek;

  • Bireysel gelişime olanak sağlayan hayat boyu eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek,
  • Bilimsel ve sektörel alanlarda, girişimcilik ruhunu destekler nitelikte işbirlikleri kurarak iş hayatına yönelik fayda yaratmak,
  • İnsanlığa ve çevreye faydalı sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek için ulusal ve uluslarası ortak platform, birliktelik ve bağlantılar oluşturmak.

Değerler:

  • Aidiyet – Bağlılık
  • Paylaşımcılık
  • Toplumsal Fayda
  • Girişimcilik
  • Yenilikçilik
  • Sürdürülebilirlik